Sunday, September 01, 2019

ಗಣೇಶನಿಗೊಂದು ಮುಖ


ಆಗಷ್ಟೆ ಕೊಯ್ದು ತಂದ ಕಳಿತ ಮಿದು
ಹಣ್ಣನೊತ್ತಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಚಿಮ್ಮಿದ ರಸದಂತೆ
ಚೆಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ತ ಹೊಸ್ತಿಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ
ಚೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕಮರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ
ಮತ್ತೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಾಕಿ ಎಚ್ಚರಾಗಿ
ನೀರಾರಿದ ಕಣ್ಣೀಗ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ
ಏರೇರಿಳಿವ ಎದೆ ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಿ ಕಂಪಿಸುತಿದೆ ಕೈಕಾಲು
ಅದುರುತುಟಿಗಳ ನಡುವಿಂದುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ
ತತ್ತರಗುಟ್ಟುತಿದೆ ಇಡೀ ಕೈಲಾಸ
ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾಗುತಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಂಡಿಕಾವತಾರಕೆ

ಮಣಿದಿಹನು ಶಿವ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಹನು
ಉತ್ತರಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ
ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯ ರುಂಡವನು
ಕತ್ತರಿಸಿ ತನ್ನಿ ದಿನವುರುಳುವುದರೊಳಗೆ

ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಾಕರು ದಂಡಿಯಾಗಿ
ಹರಿತ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸೇನೆಯಂತೆ
ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ಡವೇರಿಳಿದು ಮಹಾಕಾನು
ಎಲ್ಲಿದೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಲೆ
ನಮ್ಮ ಗಣಾಧಿಪನಾಪನಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದದ ತಲೆ

ಇಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಬರಬೇಕು ಪೂಜಿಸಿದ ಹೂಗಳ
ಹಾಗೂ ಕೂರಿಸಲು ಬರಬೇಕೊಂದು ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟ
ಮೊರದಗಲ ಕಿವಿಯಿರಲಿ ಕೇಳಲು ಎಲ್ಲರಹವಾಲು
ಸಿಕ್ಕಿಸುವಂತಿರಬೇಕಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದ ದೂರ್ವೆಕಟ್ಟು
ದೊಡ್ಡ ನಾಮವ ಬಳಿದರೆ ಚಂದವೆನಿಸಬೇಕು ಹಣೆಯಗಲ
ಸನ್ನೆಯಲೆ ಎಲ್ಲವನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣ್ಣು
ಲೋಕಗಳ ದೂರವನಿಲ್ಲಿಂದಲೆ ಅಳೆವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣ್ಣು
ಉದ್ದ ಮೂಗಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ
ದೂರದಿಂದಲೆ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ
ನಾಗಂದಿಗೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಮೋದಕದ ಘಮ
ಮರುಳಾಗಬೇಕೀ ಚೆಲ್ವನಿಗೆ
ಭಾದೃಪದಕೆ ಹೊಸ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಮುದ್ದಿಸುವಂತೆ ಉಬ್ಬುಕೆನ್ನೆ
ನೈವೇದ್ಯಕಿಟ್ಟ ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಅಗಿದು
ಪುಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ದಂತಪಂಕ್ತಿ
ಇರಲಿ ಬೆದರಿಸಲು ದರ್ಪಿಷ್ಟರ ಒಂದುದ್ದ ಕೋರೆ
ಇರಲಿ ಬಿಚ್ಚುಗುರುಳು ಪೊಗುವಂತೆ ಮನಸೂರೆ
ಕಟ್ಟಲು ಬರಲಿ ಜುಟ್ಟು ಓಡಲೆಣಿಸುವ ತುಂಟನ ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮ
ಹರಸುವಂತಿರಲವನ ಮೊಗ, ಮೊಗದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ

ಮಲಗಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಯುತಿರುವ ಗಜಾಸುರ
ಹಾದಿಗಡ್ಡವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಹಾಸಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖಿ
ಸುತ್ತ ನೆರೆದ ಕರವಾಳಖಚಿತರಿಗೆ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ
ಸ್ವಯಂ ನೆರವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಹಾಮಹಿಮ ತನ್ನ ಶಿರ

ಜೀವ ತಳೆದಿಹನಿಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗಜಾನನ
ನಿಟ್ಟುಸಿರಿಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ ನೋಡುತಿಹ ತಂದೆ
ಖುಷಿಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರ್ಗರೆವ ತಾಯಿ
ಕುಣಿದಿಹುದು ಗಣಕೋಟಿ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಕೆ ತೋಯುತ
ಸುಂದರವದನನ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡುತ
ಜೈಕಾರಗೈದು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಲಿ:
ನೀನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನೀನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕ
ನೀನೆ ಪ್ರಥಮಪೂಜಿತ ಸಕಲ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ.

* *
ವಾರಣವದನ ಆಗಮನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆನಂದ ತರಲಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Tuesday, August 27, 2019

ಅಂಟೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗೂಡು

ಒಂದು ಮಹಡಿಯನ್ನಿನ್ನೊಂದು ಹೋಲದ
ಆ ಮನೆಯ ಹದಿಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಿಗೆಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕು?
ಅಥವಾ ಅದು ಕಟ್ಟುವ ಗೂಡಿಗೆ
ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ವಿರಚಿತ ನಕ್ಷೆ
ಭೂಕಂಪಕ್ಕೂ ಅದುರದ ವಿನ್ಯಾಸ
ಭದ್ರ ತಳಪಾಯ ಗಟ್ಟಿ ಸರಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ-
ಮಟ್ಟದ ಸಿಮೆಂಟು ಸಾಣಿಸಿದ ಮರಳು ಬೇಕೇ?
ನಾಲ್ಕು ಬಿಳಿಹುಲ್ಲಿನ ಎಸಳುಗಳನ್ನು
ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ತಂದು ಹಾಸಿ ಒಪ್ಪ ಮಾಡಿದ
ತಾನು ಒಳಹೊಗುವಷ್ಟೇ ಪುಟ್ಟ ಜಾಗದ ಮನೆ

ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಸಮಾರಾಧನೆ-
ಗಳ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಗೂಡು ಹೊಕ್ಕ ಗುಬ್ಬಿ
ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದೆ
ಮಾಳಿಗೆ ತೋಟದಲದಕೆ ಕಾಳು ತೂರಿದವರಾರು
ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಯ ನೆರಳಾಗಿ ಕಾದ ಕಂಬವಾವುದು
ಬಾಳಂತಿಗೆಣ್ಣೆನೀರೆರೆದ ಸೋರುಕೊಳಾಯಿಯೆಲ್ಲಿ

ಇಂದು ಒಳಗೇನೋ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ
ದೀಪಗಳ ಸಡಗರ ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಸರಭರ
ಮೆಹಂದಿ ನೃತ್ಯ ಹಾಡು ಫ್ಲಾಶು ವಿಧವಿಧ ಅಡುಗೆ

ಹವೆಗೆ ನಶೆಯೇರಿದ ಈ ಸಂಜೆ
ಭೂಪನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸೂಟಿಗೆ ತಾಕಿದ
ಶಾಹಿ ಕೂರ್ಮವ ಒರೆಸಲು
ಕತ್ತಲ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ
ಕೈ ಚಾಚಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಳಿಹುಲ್ಲಿನೆಳೆ ಹಿಡಿದೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ...

ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿರುವವರೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ:
"ಮನೆಯೊಳಗೇ ದೇವಸ್ಥಾನವಿರುವ
ಸುವರ್ಣಖಚಿತ ಮಂಟಪದಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿಹ
ವಿವಿಧಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತ ದೇವರೇ,
ಇನ್ನೂ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿಯದ ಈ ಮರಿಗುಬ್ಬಿಗಳ ಕಾಪಾಡು
ಓಂ ಓಂ ಓಂ.."

Thursday, August 01, 2019

ಇರುಳು

ಹಗಲೊಂದು ಶುಷ್ಕ ಗದ್ಯ
ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಓಡು ಗದ್ದಲ ಶೆಖೆ
ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ
ನೂರು ಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ತೋರುವ
ನೂರು ಭಿನ್ನ ಸದ್ದುಗಳ ಚೀರುವ
ನೂರು ಟೀವಿಗಳ ಶೋರೂಂ

ಇರುಳೊಂದು ನವಿರು ಕವಿತೆ
ನೀರವದ ಕೋಣೆಯಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಾಸಿಗೆ
ನಿದ್ದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳು
ಲಾಲಿಯ ಕಂಠಕೆ ಮೆಲುದನಿಯ ನಂಟು
ತಟ್ಟುವ ಚುಕ್ಕಿಗೂ ಹದವರಿತ ಲಯ
ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೆಟ್ಟಿಯೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ
ದೋಸೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮರೆತಿದ್ದ ಗೃಹಿಣಿ
ಈಗ ಮಿಕ್ಸರು ಹಚ್ಚಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾಳೆ
ಈಗಲೇ ನೋಡಬೇಕಿರುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ
ಇಯರ್‌ಫೋನಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ತರುಣ
ಸೂರಿನೋಣಿಯೊಳಗಿಂದ ಜಾರಿದ ಅಳಿದುಳಿದ
ಮಳೆಹನಿಗಳು ನೆಲಕೆ ತಾಕುವಾಗ ನಿಧಾನಿಸುತ್ತವೆ

ಈಗ ಹಗಲಿನ ರಾಚುವ ಬೆಳಕಲಿ ಕಂಡ
ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಯುವ ಸಮಯ
ಕೇಳಿದ ಸಾವಿರ ಸದ್ದುಗಳನು ಜರಡಿಯಲಿ ಸಾಣಿಸಿ
ಹಿತವಾದ ಹಾಡನ್ನಷ್ಟೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದರ್ದು
ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳನು ಚಿಮ್ಮಟದಿಂದೆತ್ತಿ
ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಗಾಲು
ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲಿ ಆದ ಗದ್ದಲಗಳ ಕೊಡವಿಕೊಂಡು
ತಯಾರಾಗಬೇಕು ನಾಳೆಯ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ

ಇಳಿಯೆಣಿಕೆಯಲಿರುವ ಇರುಳಿನೀ ಕ್ಷಣಗಳಲಿ
ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆಯಲೂ ಕವಿತೆಯ ಲಯ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕವಿತೆಯಲಿ
ಮಗಳ ಸವಿನಿದ್ರೆ.

Thursday, June 20, 2019

ಕೊಡೆ ರಿಪೇರಿ


ಕಡಿದಿಟ್ಟ ಸೌದೆಗಳ ಸೂರಿನೊಳಗೆ ಸರಿದಾಗಿದೆ
ಇರುವೆಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಮೇತ ಗೂಡು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ
ಜೇನುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಧುಸಂಗ್ರಹ ಮುಗಿದಂತಿದೆ
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೊನೇಕ್ಷಣದ ತಯಾರಿ
ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ ಮುಂಗಾರು ಕರಾವಳಿಯ ತೀರ
ಇನ್ನೇನು ಬರಲಿದೆ ನಿಮ್ಮೂರಿನತ್ತ ಬೇಗ
ನೀವೀಗಲೇ ಓಡಿ ಹಿಡಿಯಿರೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ

ದಟ್ಟೈಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಡಗಳ ನೋಡುತ್ತ
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಯೋಚನೆ:
ಅವ ಎತ್ತ ಹೋದ?
ಮಳೆಗಾಲದ ಶುರುಗಾಲಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ

ನಡುಮನೆಯ ನಾಗಂದಿಗೆಯಲಿದೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಛತ್ರಿ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಮೈಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುರುಟಿ
ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಇದ್ದು ಮರಗಟ್ಟಿದ ಕಡ್ಡಿಯೆಲುಗುಗಳು
ಇಟ್ಟಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಲಡ್ಡಾದ ಮಾಸಲು ಬಟ್ಟೆ
ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿದ್ದ ಹಿಡಿಗೈ ಬಂಟನಿಗೀಗ
ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಜ್ಞಾತ ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ

ಆದರವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ?
ಬಟನು ಒತ್ತಿ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಕಾಶ
ಕಮ್ಮನೆ ಪರಿಮಳದಲಿ ಹಳೆಯ ಮಳೆಗಾಲಗಳ ನೆನಪು
ಮಳೆಗೆಂದು ತಂದದ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೂ ಆದದ್ದು
ಚಂದದ ಫೋಟೋಪೋಸಿಗೂ ನೆರವಾದದ್ದು
ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ದಿನವೇ ಮಳೆ ಬಂದದ್ದು

ಈಗ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ
ಅವನು ಬರದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಮುಂದಡಿಯಿಡಲಿಲ್ಲ
ವರುಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವವ
ಉಳಿದ ಋತುಗಳಲಿ ಏನು ಮಾಡುವ?
ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ದೇಶಗಳ
ಹುಡುಕಿ ಹೊರಡುವನೆ?
ಪುಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತೂಗುತ್ತ ಬೀದಿಯಲಿ ನಡೆಯುವನೆ?
ಅಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಏರುಕಂಠದಲಿ
ಕೊಡೆ ರಿಪೇರೀ ಎಂದು ಕೂಗುವನೆ?

ಕೇಳಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹೇಳದ ಅದೆಷ್ಟು ಕತೆಗಳಿರಬಹುದು
ಎಂದೂ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದ ಅದೆಷ್ಟು ಕಡ್ಡಿಗಳಿರಬಹುದು
ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿ ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ
ಎಷ್ಟು ಮಳೆಹನಿಗಳ ತಾಕಿ ಬಂದಿರಬಹುದು
ಎಷ್ಟು ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆ ಊರುಗೋಲಾಗಿರಬಹುದು
ಇವನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೊಡೆಯ ಹಿಡಿ

ಒಮ್ಮೆ ಸವರಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಅವನ ಒರಟು ಕೈ
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ.

Tuesday, May 28, 2019

ಒದ್ದೆ ಆಸೆಗಳುಯಾಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ
ಅಂತ್ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು
ಅವರೋ ಭಯಂಕರ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತರು
ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಬಿಡಿ
ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜಕೀಯ
ಪಕ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಸೋಲು ಗೆಲುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಅತಿ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ನಾನು ಸಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಕವನ ಬರೆಯುವುದೇ
ಎಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ

ಆದರೆ ಈ ಗಾಳಿಮಳೆಗೆ ಮೇಫ್ಲವರುಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರಿ
ಮರಗಳು ಬೋಳಾದುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬರೆಯಬೇಕಲ್ಲ?
ಪುಟ್ಟಪೋರ ನುಣುಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಕುಣಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ
ಬೆದಕಿದಾಗ ಹೊರಬಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಹುಳುವ ನೋಡಿ ಚಕಿತನಾದುದನ್ನು?
ಗಿರಾಕಿಯಿಲ್ಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನಂಗಡಿಯವ
ಒಂದು ಸಿಹಿಗೆಂಪು ಹೋಳನು ತಾನೇ ಚಂದ್ರಿಕೆಯೆತ್ತಿ ತಿಂದುದನು?
ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುದ್ದುಮಗಳು
ಐಸ್‌ಕ್ಯಾಂಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅದರ ಬೀಜ ಎಂದುದನು?

ಹಾಗೂ ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುವುದು ಮಹಾ?
ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಗೆ ಮರ ಹೂ ಬಿಡುವುದು
ಅಮ್ಮನ 'ಹೋಂವರ್ಕ್' ಕರೆಗೆ ಹೆದರಿ ಪುಟ್ಟ ಒಳಗೋಡುವನು
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಸೀಸನ್ನು ಮುಗಿದು ಮಾವು ಮೇಳೈಸುವುದು
'ಬೀಜವಲ್ಲ, ಅದು ಕಡ್ಡಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಮಗಳ ಮುಗ್ಧತೆ ಕಳೆಯಬಹುದು

ಬರೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಕು
ಇಲ್ಲವೇ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸು ಉಳಿಯಬಹುದು
ಜತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮೂ

ಆದರೂ ಒಂದು ಆಸೆ:
ಬರೆದರೆ-
ನೀವು ಬೀದಿಬದಿಯ ಆ ಮರದತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಬಹುದು
ಪೋರ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನೂ ಕರೆದು ವಿಸ್ಮಯವ ಹಂಚಬಹುದು
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ 'ನೀವು ತಿಂದ್ರಾ?' ಅಂತ
ಅಂಗಡಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬಹುದು
ನನ್ನ ಮಗಳ ನೆನೆದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ತಣ್ಣನೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡಬಹುದು

ಕನಿಷ್ಟ, ಸಂಜೆಮಳೆಯಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಇಂತಹ ಆಸೆಗಳನು
ಮತ್ಯಾರೋ ಪೊರೆಯಬಹುದು ಟವೆಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯೊರೆಸಿ.